click to see big picture

Early Autumn in Beijing 北京的早秋

2003   

Ink and colour on paper, signed Zhu Wei, with five seals of the artist: Shi You Ba Jiu, Zhu Wei, Zhu Wei Shu Hua, Da Wan and Yu Shi Ju Jin. 水墨设色纸本,朱伟落款,艺术家钤印五方:十有八九、朱伟、朱伟书画、大玩和与时俱进。

90 X 66 cm

Asian Contemporary Art Week, New York, 2003