The Ink and Wash Research Lectures series 水墨研究课徒系列

The Ink and Wash Research Lectures series 水墨研究课徒系列

2014

Ink and colour on paper, signed Zhu Wei, with four seals of the artist: Yu Shi Ju Jin, Shen Pin, Shi You Ba Jiu, Zhu Wei Shu Hua. 水墨设色纸本,朱伟落款,艺术家钤印四枚:与时俱进、神品、十有八九、朱伟书画。

117 x 74 cm