The Ink and Wash Research Lectures series 水墨研究课徒系列 2015

The Ink and Wash Research Lectures series 水墨研究课徒系列

2015

Ink and colour on paper, signed Zhu Wei, with three seals of the artist: Zhu Wei Shu Hua, Shen Pin, Zhu Wei Yin Jian. 水墨设色纸本,朱伟落款,艺术家钤印三枚:朱伟书画、神品、朱伟印鉴。

97 x 61 cm