HomeBiographyArtworksSealsArticlesPublicationsReviewsNews

  

 

 


click to see big picture

click to see big picture

click to see full size

Yu Shi Ju Jin

go ahead with times

与时俱进

 

Zhu Wei Yin Xin

the official seal of Zhu Wei

朱伟印信

 

 www.zhuweiartden.com

artist's website

艺术家网站

click to see big picture

click to see big picture

click to see big picture

A Wei

Informal Name

阿伟

 

Da Wan

great fun

大玩

 

Shen Pin

masterpiece

神品

 

click to see big picture

click to see big picture

click to see big picture

Zhu Wei

name

朱伟

 

Zhu Wei Shui Mo Hua Bao

ink and colour on paper of Zhu Wei

朱伟水墨画宝

 

Zhu Wei Zhen Ji

authentic work of Zhu Wei

朱伟真迹

 

click to see big picture

click to see big picture

click to see big picture

Shi You Ba Jiu

eight or nine out of ten

十有八九

 

Pictorial Seal

图章

 Hai Dian Wan Quan Zhuang

Artist's Studio

海淀万泉庄

click to see big picture

click to see big picture

click to see big picture

Zhu Wei Yin Jian

the seal of Zhu Wei

朱伟印鉴 

Shun Yi Wan Ke Hua Shi

Artist's Studio

艺术家工作室

 

Zhu Wei Zhen Ji

authentic work of Zhu Wei

朱伟真迹

 

click to see big picture

click to see big picture  

Zhu Wei Shu Hua

the paintings of Zhu Wei

朱伟书画

Zhu Wei Yin Xin

the official seal of Zhu Wei

朱伟印信